Raad van Ouderen: meer zelf doen en langer thuis kan alleen bij brede preventieve aanpak.

Als je aan preventie denkt, komen meestal zaken als de vaccinaties tegen Covid-19 of het Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen naar boven. Preventie en ouderen is heel lang een niet voor de hand liggende combinatie geweest. Met de gemiddelde stijging van de levensverwachting en daarmee ook de toename van het aantal vitale jaren na pensionering, is er alle reden om hier werk van te maken. Daarom heeft de Raad van Ouderen hierover een advies uitgebracht, geschreven vanuit de visie van ouderen zelf. In februari is het advies aangeboden aan minister Helder (Langdurige Zorg en Sport).

Preventie zien wij breder dan het voorkómen van ziekte.

Tekst: Anjo Geluk

Preventieve maatregelen moeten zich op gedrag en op de fysieke en sociale omgeving richten: een veilige buurt, welzijn en zorg dichtbij, ertoe kunnen doen en de ondersteuning die dat mogelijk maakt. Maar ook onze eigen bijdrage daaraan en ook hoe die ondersteund en mogelijk gemaakt wordt. Tijdig daarop kunnen inspelen is altijd beter en goedkoper dan noodverbanden aanleggen.

Wij hebben willen aansluiten bij de actualiteit en de stapels rapporten gelezen. Veel belangrijker: we hebben gesprekken gevoerd met heel veel ouderen. De slogan van de Raad van Ouderen is niet voor niets ‘Praten mét ouderen, niet óver ouderen’.

Het advies
De Raad van Ouderen heeft in zijn advies gepleit voor een brede preventieve aanpak. Alleen dan is het mogelijk om langer thuis te wonen, meer zelf te doen en meer digitaal. Dan gaat het over de persoonlijke aanpak van preventie: leefstijl, bewegen en valpreventie, gezonde voeding, goede tandzorg en langer dan tot de leeftijd van 75 jaar doorgaan met bevolkingsonderzoeken.

Het gaat ook om goede voorzieningen in elke wijk en in elk dorp, zoals een ontmoetingsplein - een wijk-, dorps- of buurtcentrum of iets dergelijks - met activiteiten op het gebied van welzijn, wonen en zorg. Een herkenbare plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar allerlei activiteiten plaatsvinden. Daarnaast kan men daar ook terecht voor informatie over energie, telefonie, bankzaken en digitalisering.

En voor het thema ‘werk’ gaat het over flexibel pensioen, toekomstgesprekken op het werk en de maatschappelijke bijdrage van ouderen in de samenleving. Over combinaties van betaald werk en vrijwilligerswerk. Mogelijkheden om – in deeltijd of in een andere baan – na de pensioenleeftijd te blijven werken bijvoorbeeld. In het advies staat een aantal aanbevelingen rond de thema’s arbeid, basisstructuur en persoonlijke preventie.

In de bijlage hebben we voorbeelden gegeven van wat we bedoelen. Niet om zomaar over te nemen, omdat elke situatie weer anders is, maar ter inspiratie. Daarnaast doet de Raad een oproep aan de minister om een brede uitwerking te ontwikkelen voor preventie bij ouderen, waarbij burgers een actieve, vitale rol hebben.

Dit advies en alle andere adviezen van de Raad van Ouderen lees je op www.raadvanouderen.nl