Ruime meerderheid werknemers zorg en welzijn heeft plezier in het werk

Werknemers in de bedrijfstak zorg en welzijn zijn over het algemeen tevreden met hun werk. In grote meerderheid zijn ze ook enthousiast over hun baan en vinden ze hun werk inhoudelijk leuk. Dit meldt het CBS op basis van de Werknemersenquête, die het CBS in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn uitvoert.

Het CBS onderzocht het werkplezier in de bedrijfstak zorg en welzijn door te vragen naar verschillende aspecten daarvan. Eind 2022 gaf ruim drie kwart (76 procent) aan tevreden te zijn met het werk. Een ongeveer even groot aandeel (77 procent) zei enthousiast te zijn, en 90 procent vond het werk inhoudelijk leuk.

Tekst: Centraal Bureau voor de Statistiek 
Foto: Depositphotos

In de afgelopen jaren is dit beeld niet veel veranderd. De tevredenheid veranderde door de tijd nog het meest: eind 2020 waren zorg- en welzijnswerkers meer tevreden over het werk dan het jaar ervoor. Vervolgens nam de tevredenheid weer iets af. Deze ontwikkeling is overigens te zien in meerdere bedrijfstakken, waar de werknemerstevredenheid elk jaar wordt gepeild met de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden.

    Ontwikkeling aspecten werkplezier zorg en welzijn, 4e kwartaal
2019 (% werknemers)2020* (% werknemers)2021 (% werknemers)2022 (% werknemers)
Tevreden met het werk 77,6 80,6 76,3 76,2
Enthousiast over de baan 78,8   79,1 77,4
Inhoudelijk leuk werk 90,2   90,6 90,3
* De Werknemersenquête wordt twee keer per jaar afgenomen. Tevredenheid met het werk is elke meting opgenomen, enthousiasme over de baan en inhoudelijk leuk werk een keer per jaar. In het vierde kwartaal 2020 zijn deze aspecten niet uitgevraagd.

 Lees meer artikelen