Gaan de boeren ons redden?

Uit de geschiedenis blijkt dat de agrarische industrie zijn wortels altijd diep in de politiek heeft gehad. Niet alleen in Nederland, maar in alle landen op de wereld. Je kunt van die boeren denken wat je wilt, maar politiek gezien krijgen ze echt veel voor elkaar. Zo is wereldwijd de grootste subsidiepot, door de decennia heen, steevast toegekend aan de agrarische industrie.

Nu zult u zich afvragen waarom ik de boeren in een column over pensioen aanhaal, maar dat is toch minder vreemd dan het lijkt. Weliswaar zijn boeren vaak zelfstandig en moeten zij voor hun eigen pensioen zorgen, maar wellicht doen ze dat binnenkort ook voor uw pensioen. De BBB van Caroline van der Plas doet het verdraaid goed. Bij tweede Kamerverkiezingen zouden ze zelfs op 30 zetels uitkomen in plaats van de huidige ene zetel. Publicitair weet de partij erg sterk uit de hoek te komen en ze vertegenwoordigen vanaf nu dan ook 17 zetels in de eerste kamer.

BBB en het pensioenakkoord

BBB heeft in de tweede kamer tegen de invoering van de We toekomst pensioenen (Wtp) gestemd. In de eerste kamer heeft nog geen stemming plaatsgevonden, maar heeft inmiddels wel met een aantal deskundigen gesproken over de wenselijkheid van de invoering van de Wtp. Deze deskundigen zijn buitengewoon kritisch geweest, vooral tegen het zogenaamde invaren. Invaren houdt in, dat reeds opgebouwde pensioenrechten worden overgedragen naar het nieuwe stelsel en daarmee onderhevig worden aan beleggingsrendement en rente risico. De verwachting is dan ook dat de eerste kamer, zelfs in de huidige setting, niet zonder meer zal instemmen met het invaren van opgebouwde rechten en de wet hier uiteindelijk op aangepast zal moeten worden. Dat heeft tot consequentie dat vertraging in het wetgevingsproces ontstaat en de beoogde ingangsdatum onder druk komt te staan. De eerste kamer heeft het niet meer voor de verkiezingen van 15 maart kunnen behandelen.

Nu de machtsverhoudingen in de provincie gaan verschuiven, verschuift die ook in de samenstelling van de eerste kamer. De tijd zal het leren En dat is nu net waar de boeren om de hoek komen. Op zich zijn ze niet groot genoeg om de Wtp tegen te houden, maar ze krijgen wel veel invloed. Immers, na de eerste kamer verkiezingen komen er ook weer een keer tweede kamer verkiezingen. Gezien het negatieve advies van de door de eerste kamer geconsulteerde experts, zal de Wtp niet zonder meer in werking treden. De stem verhouding mag dan nog in het voordeel zijn van de voor stemmers, maar vergis je niet in die boeren. Wellicht weten zij er toch nog een stokje voor te steken. De tijd zal het leren.

Paul van der Heide:
Ondanks mijn actuariële achtergrond raakte ik al snel geïnteresseerd in de arbeidsrechtelijke aspecten hiervan. Als snel begreep ik dat de pensioen-advieswereld rond verzekerde pensioenregelingen commercieel gedreven is. Als de juridische aspecten worden genegeerd ontstaat er voor werkgevers een groot risico bij elke wijziging die in de pensioenregeling wordt doorgevoerd. Wanneer dit het geval is zoek ik vol enthousiasme naar pragmatische oplossingen.